Image
พระประธานในพระอุโบสถ
Image
พระประธานในพระอุโบสถ
วัดทองนพคุณ 103 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 17 เขตคลองสาน กทม. "สุทัศน์ เดียวสูงเนิน ผู้ดูแลเว็บ" 

สถิติ
เปิดเมื่อ9/09/2012
อัพเดท11/01/2013
ผู้เข้าชม34509
แสดงหน้า40126
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
มูลนิธิ "ศึกษาปริยัติธรรมทองนพคุณ"

อ่าน 1277 | ตอบ 0
 

มูลนิธิศึกษาปริยัติธรรมทองนพคุณ

มูลนิธิปริยัติธรรมทองนพคุณ

วัตถุประสงค์
1. บำรุงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในสำนักเรียนวัดทองนพคุณ 
2. ศึกษา
3. การศาสนา

 

ชื่อมูลนิธิ 'ศึกษาปริยัติธรรมทองนพคุณ'

ที่่อยู่สำนักงาน:
โรงเรียนนพคุณวิทยาประสิทธิ์ วัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

คณะกรรมการมูลนิธิ

1.พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี)      ประธานกรรมการ

 2.พระศรีภัทรมุนี (ประเทือง ปภสฺสโร)     กรรมการ

3. พระเมธีวราลังการ (ไพคิด ธมฺมินฺโท)   กรรมการ

4. พระครูธรรมกิจจานุยุต (เที่ยง ยสชาโต) ไม่ระบุตำแหน่ง

5. พระมหาสัมฤทธิ์ ธมฺมสโร                  กรรมการ

6. พระครูศรีนพคุณ (ทองสุข อตฺถปาลี)    ไม่ระบุตำแหน่ง

7. พระครูวิสุทธินพคุณ (กรณ์ ปญฺญาวโร)   กรรมการ

8. นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์                        ไม่ระบุตำแหน่ง

9. นายวิชนารถ เพชรบุตร                       กรรมการ

10. นายเอนก ขำทอง                         ไม่ระบุตำแหน่ง

11. นาวาอากาศโท อุทัย เมตตานุภาพ       กรรมการ

12. นายบุญสืบ อินสาร                         ไม่ระบุตำแหน่ง

13. นายพินิจ บุญบรรเทิงวัฒน์                 กรรมการ

14. นายอนันต์ วิริยะพินิจ                      ไม่ระบุตำแหน่ง

15. พระมหาอุดม สารเมธี           กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลจาก...สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :